เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดำเนินง...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 94]
 
  ทีมสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปรับพันธุ์ปลานิล ณ ศูนย...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 214]
 
  เข้านำเสนอผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 143]
 
  ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการเปิดรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 141]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพิ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 135]
 
  กิจกรรมดนตรีในสวน กองทัพบก เติมพลังใจ เพื่อสร้างคว...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลู...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 138]
 
  ประชุมติดตามการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบปร...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 131]
 
  จัดเตรียมถังขยะที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวตำบ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 121]
 
  จัดทำฝาปิดท่อระบายน้ำ เพื่อนำไปซ่อมแซมที่แตกหัก-ชำ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 124]