เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดำเนินง...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 88]
 
  ทีมสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปรับพันธุ์ปลานิล ณ ศูนย...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 204]
 
  เข้านำเสนอผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 138]
 
  ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการเปิดรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 136]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพิ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรมดนตรีในสวน กองทัพบก เติมพลังใจ เพื่อสร้างคว...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลู...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชุมติดตามการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบปร...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 125]
 
  จัดเตรียมถังขยะที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวตำบ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 117]
 
  จัดทำฝาปิดท่อระบายน้ำ เพื่อนำไปซ่อมแซมที่แตกหัก-ชำ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในระหว่างวั...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 126]