เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ


👩‍🌾ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566🧙‍♀️เวลา 09.30 น.🧙‍♀️

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นการแสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยร่วมกันพัฒนา "สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง" ให้สถานที่สำหรับบริการขนส่งสาธารณะมีความสะอาดตาแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05