เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเขาตาเล่ง เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก


🔰ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

🕴💹นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุรศักดิ์ รัตนะ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลชะมาย ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ด้วยการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แก้ไขป้องกันปัญหาการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ และให้การระบายน้ำในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

#เทศบาลตำบลชะมายบริการด้วยใจพร้อมรับใช้ประชาชน

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05