เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองหอย


🌳🌳ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566🕥 เวลา 10.30 น.

🧙‍♀📍นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย และอถล.เทศบาลตำบลชะมาย

#พลังอถล.ทต.ชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ #ชะมายเมืองน่าอยู่ พัฒนาสวนสาธารณะหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช >>>👉ด้วยการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางนา, ต้นตะเคียน, ต้นพะยอม, ต้นไม้สัก และไม้หลุมพอ ที่ได้ดำเนินการปลูกภายใต้กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 อีกทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ซ่อมแซมเพิ่มเติมสำหรับต้นที่ได้รับความเสียหาย พร้อมดำเนินการเก็บขยะบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะให้มีความสะอาดตาแก่ประชาชนผู้มาออกกำลังกายและใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05