เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโคว...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 105]
 
  คณะกรรมการลงพื้นที่ควบคุมดูแลการทำลายบัตรเลือกตั้ง...[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 97]
 
  รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัป...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 107]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 126]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญต...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 136]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 152]
 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ดำ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 121]
 
  ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้า...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 147]
 
  จัดประชุมพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถยนต์...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 115]