เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัป...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลช...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 128]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกัน เข้าแถวเคารพธงช...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 123]
 
  ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงเสาไฟและป...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 133]
 
  เทศบาลตำบลชะมายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้า...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 95]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพ...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดำเนินง...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 93]
 
  ทีมสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปรับพันธุ์ปลานิล ณ ศูนย...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 212]
 
  เข้านำเสนอผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 142]
 
  ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 141]
 
  โครงการเปิดรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 140]