เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 148]
 
  ลงพื้นที่ตรวจวัดอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อตรวจรับ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 183]
 
  ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อเตรียมการส...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 192]
 
  ลงพื้นที่ตรวจวัดความกว้าง ความยาว เพื่อตรวจรับงานจ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 191]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยม...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 149]
 
  โครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปี ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 160]
 
  มอบเกียรติบัตรแก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 172]
 
  กิจกรรมจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ เพื่อน้อมนำพระราชป...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 225]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 149]
 
  โครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 168]