เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายวิชาญ นาคฤทธิ์) เหมืองสาธารณะ-นายฉัตรชัย สุชาติพงษ์) หมู่ที่ 7


🛻ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ⏰เวลา 13.30 น.

👉🕵️‍♀️นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำโดยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ), นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ), นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(กรรมการ), นายฉัตรชัย สุชาติพงศ์ และนายชัยยันต์ ผาสุก (ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน) พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน นายเกียรติศักดิ์ ร่มเย็น, ผู้ควบคุมงานจ้าง นางสาววรรณวิศา ไชยภักดี และผู้รับจ้าง ร่วมกันดำเนินการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายวิชาญ นาคฤทธิ์) เหมืองสาธารณะ-นายฉัตรชัย สุชาติพงษ์) หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย งบประมาณ 351,000 บาท >>>ซึ่งการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างงานที่กำหนด

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05