เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า"


🍀ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 09.30 น. 👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย และ อถล.เทศบาลตำบลชะมาย #พลังอถล.ทต.ชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ #ชะมายเมืองน่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 👉โดยร่วมกันปลูกต้นไม้🥀 เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"🪴 22 พฤษภาคม ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ อีกทั้งประสานรถ JCB ในการเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพื้นที่สีเขียว และให้สภาพแวดล้อมสวยงาม ดูน่าอยู่ น่าเรียนมากยิ่งขึ้น #ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย
2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12