เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๕ เรื่อง จ่ายตลาดแบบปลอดภัย ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-๑๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๕ เรื่อง จ่ายตลาดแบบปลอดภัย ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-๑๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย