เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย แจ้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

smileyเทศบาลตำบลชะมาย ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภทมูลฝอยทั่วไป ปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร ดดยจัดเก็บเดือนละ ๔๐ บาท/หลังคาเรือน/เดือน หากเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น หรือขยะมูลฝอยทั่วไป จากร้านค้า สถานประกอบกิจการต่างๆ อัตราค่าธรรมเนียมให้เพิ่มขึ้นเป็นไปตาม "เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย" 

enlightenedขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ขอชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง หรือ

enlightenedโอนเงิน ชำระค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี "เทศบาลตำบลชะมาย" ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง เลขบัญชี ๘๑๕-๑-๓๑๑๔๓-๖ 

enlightenedหรือติดต่อทาง Line Official Account ได้ที่ ID : @165nnbly    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย แจ้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๖
 
ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย แจ้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๖
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย