เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย