เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่3)
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 3 (ส่วนที่ 1)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 3 (ส่วนที่ 2)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 3 (ส่วนที่ 3)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 3 (ส่วนที่ 4)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 3 (ส่วนที่ 5)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 3 (ส่วนที่ 6)
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย