เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ - ร่างประกาศกระทรางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    รายละเอียดข่าว

🧐สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ -ร่างประกาศกระทรางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

...............................................................

✍️เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่....) พ.ศ. ......

.............................................................

📌สามารถดูรายละเอียด -ร่างประกาศฯ ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1xU91FMelY2zf5lvwQjRiChgVw0HHe7xg/view?usp=share_link

.........................................................

📌ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ -ร่างประกาศฯ แบบออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdlB9wDMTx3.../viewform    เอกสารประกอบ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ - ร่างประกาศกระทรางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย