เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแจ้งการเบี่ยงการจราจร เพื่อติดตั้ง คานสะพานลอยคนเดินข้ามตัวที่ 2

    รายละเอียดข่าว

   เนื่องจากบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด(มหาชน) เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง ต้องเข้าทำงานติดตั้งคานสะพานลอยคนเดินข้ามตัวที่ 2 บนทล. 41 ที่ กม. 240+563.000 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทางบริษัทฯ ขอแจ้งการเบี่ยงการจราจรระหว่างทำงาน ในวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-21.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ขอแจ้งการเบี่ยงการจราจร เพื่อติดตั้ง คานสะพานลอยคนเดินข้ามตัวที่ 2
 
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย