เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555

    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย