เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

นายกเทศมนตรีตำบลชะมายได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลชะมายที่  113/2555  มอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่

    เอกสารประกอบ

มอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย