เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า(คืนเงินประกันค่าไฟฟ้า)

    รายละเอียดข่าว

โครงการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

มาตรการที่ 1 การคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

- ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

- ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

...เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ได้แจ้งกำหนดการในการให้บริการนอกสถานที่ โดยตำบลชะมาย จะมีในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลชะมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ โครงการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า(คืนเงินประกันค่าไฟฟ้า)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย