เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย