เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเก็บขนและกำจัดขยะแบบแยกประเภท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเก็บขนและกำจัดขยะแบบแยกประเภท
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย