เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย ปรับลดอัตราดอกกเบี้ย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

🎈🎈🎈#ยิ้มรับปีใหม่ปี๒๕๖๖ไปด้วยกัน

#สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ขอมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ ด้วยมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่🎉🎉🎉🎉

🎉ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 😊😊

🧧📌เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ย หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน

🧧📌เงินต้นเกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

📣📣📣ต้อนรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ☎️ โทร. ๐๗๕-๔๕๐๕๐๗

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย    เอกสารประกอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย ปรับลดอัตราดอกกเบี้ย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย