เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔ "เรื่อง งดเผา ลดควัน ลดเสี่ยง ไฟป่าและหมอกควัน"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔ "เรื่อง งดเผา ลดควัน ลดเสี่ยง ไฟป่าและหมอกควัน"
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย