เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทะเบียนพาณิชย์

    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย