เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย