เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอชี้แจง ในการติดต่อราชการกับ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ในทุกเรื่องทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช) ขอชี้แจงว่าในการติดต่อราชการกับ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ในทุกเรื่องทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด    เอกสารประกอบ

ขอชี้แจง ในการติดต่อราชการกับ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ในทุกเรื่องทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย