เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อคำสั่งในการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อคำสั่งในการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย