เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย