เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

    รายละเอียดข่าว

   เทศบาลตำบลชะมาย ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ให้ความร่วมมือในการทำแบบสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เพื่อรายงานผลการสำรวจในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2563 โดยคำตอบของท่านจะช่วยในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น    เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย