เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาล ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาลนั้น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร 02-666-7000    เอกสารประกอบ

ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย