เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ นายทวีป ผลเกิด     เอกสารประกอบ

เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย