เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย  เรื่อง  การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือน  และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  พ.ศ.2560

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย