เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๔ "เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๔ "เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙"
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย