เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2562
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย