เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2562
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย