เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

   เทศบาลตำบลชะมาย ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)    เอกสารประกอบ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย