เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมมือกันคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง ขยะเป็น ๔ ประเภท 

๑) ขยะอินทรีย์ 

๒) ขยะรีไซเคิล

๓) ขยะอันตราย

๔) ขยะทั่วไป

โดยขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมัก ขยะรีไซเคิลรวบรวมนำไปขาย ขยะอันตรายคัดแยกใส่ถุงและนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมแต่ละหมู่บ้าน และขยะทั่วไปนำใส่ถุงดำวางหน้าอาคาร บ้านเรือน เพื่อรอการจัดเก็บจากเทศบาลตำบลชะมาย    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง
 
ประกาศขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย