เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

    รายละเอียดข่าว

   ด้วยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ได้ตระหนักถึงความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 รวม 8 วัน โดยจะทำการเปิดศูนย์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งสง พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย