เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๐ - ๓๑/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๐ - ๓๑/๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย