เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย