เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย