เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"

    รายละเอียดข่าว

เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
 ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

    เอกสารประกอบ

เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย