เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

........................................................

รับสมัครเด็กเล็กช่วงอายุ ๒ - ๕ ปี นับถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

.......................................................

รับสมัคร ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

📑📑📑📑📑📑📑📑

.......................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่.......

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ☎️080-529-0929, 086-781-2452

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากลาย ☎️093-739-4665, 063-061-0299

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ ☎️088-787-2404    เอกสารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย