เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลชะมาย (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลชะมาย (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย