เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การนำเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ มาจัดซื้อครุภัณฑ์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การนำเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ มาจัดซื้อครุภัณฑ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย