เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย