เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๔ ชะมายสาร "เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๔ ชะมายสาร "เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย