เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๔ "เรื่อง หลัก ๓ ล. "ลด เลี่ยง ดูแล" ป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-๑๙"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๔ "เรื่อง หลัก ๓ ล. "ลด เลี่ยง ดูแล" ป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-๑๙"
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย