เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ และให้กำลังใจผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home quarantine)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ และให้กำลังใจผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home quarantine)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย