เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือรับสถานการณ์อุทกภัย เทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

   ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชะมาย และศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

   ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับมือกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเบอร์โทรศัพท์ ของศูนย์ช่วยเหลือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ในการให้การช่วยเหลือเมื่อยามเกิดภัยในเขตเทศบาลตำบลชะมาย    เอกสารประกอบ

คู่มือรับสถานการณ์อุทกภัย เทศบาลตำบลชะมาย
 
คู่มือรับสถานการณ์อุทกภัย
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย