เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๕/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๕/๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย